Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Αγιοι Τόποι (Μέρος Α΄)

Πατριαρχειο Ιεροσσολύμων

Πατριαρχειο Ιεροσσολύμων
Ναζαρετ , Ναός του Ευαγγελισμού
Ναζαρετ , Ναός του Ευαγγελισμού

Ναζαρετ , Ναός του Ευαγγελισμού

Ναζαρετ , Ναός του Ευαγγελισμού
Μονή Αγ. Θεοδοσίου του Θεοδόχου

Μονή Αγ. Θεοδοσίου του Θεοδόχου
Τιβεριάδα , Ναός των Αποστόλων
Θάλασσα Γαλιλαίας
Κανά

Κανά
Ι.Ν. Γεννήσεως , Ναζαρέτ

Ι.Ν. Γεννήσεως , Ναζαρέτ

Ι.Ν. Γεννήσεως , Ναζαρέτ
Μονή Τιμίου Προδρόμου
Μονή Ποιμένων

Μονή Ποιμένων
Θαβόρ

Θαβόρ

Θαβόρ
Αγιος Σάββας

Αγιος Σάββας
Πατριαρχειο Ιεροσσολύμων

Θεὀφιλος Γ΄

Πατριαρχειο Ιεροσσολύμων

Πατριαρχειο Ιεροσσολύμων
Ναζαρετ , Ναός του Ευαγγελισμού

Ναζαρετ , Ναός του Ευαγγελισμού

Ναζαρετ , Ναός του Ευαγγελισμού

Μονή Αγ. Θεοδοσίου του Θεοδόχου

Μονή Αγ. Θεοδοσίου του Θεοδόχου

Μονή Αγ. Θεοδοσίου του Θεοδόχου

Μονή Αγ. Θεοδοσίου του Θεοδόχου
Τιβεριάδα , Ναός των Αποστόλων

Τιβεριάδα , Ναός των Αποστόλων
Θάλασσα Γαλιλαίας

Θάλασσα Γαλιλαίας
Καπερναούμ

Καπερναούμ

Καπερναούμ

Καπερναούμ

Καπερναούμ

Καπερναούμ
Ι.Ν. Γεννήσεως , Ναζαρέτ

Ι.Ν. Γεννήσεως , Ναζαρέτ

Ι.Ν. Γεννήσεως , Ναζαρέτ

Ι.Ν. Γεννήσεως , Ναζαρέτ  
Κανά
Κανά
Κανά
Κανά
Κανά
Κανά
Κανά

Μονή Τιμίου Προδρόμου

Μονή Τιμίου Προδρόμου

Μονή Τιμίου Προδρόμου

Θαβόρ
Θαβὀρ

Θαβόρ
Μονή Ποιμένων
Μονή Ποιμένων
Μονή Ποιμένων
Μονή Ποιμένων
Μονή Ποιμένων

Μονή Τιμίου Σταυρού

Μονή Τιμίου Σταυρού

Μονή Τιμίου Σταυρού

Μονή Τιμίου Σταυρού

Μονή Τιμίου Σταυρού

Μονή Τιμίου Σταυρού

Μονή Τιμίου Σταυρού

Μονή Τιμίου Σταυρού
Αγιος Σάββας

Αγιος Σάββας

Αγιος Σάββας

Αγιος Σάββας